KAVİMLER GÖÇÜ

KAVİMLER GÖÇÜ

Asya hun devleti ile Çin arasındaki savaş Çin’in üstünlüğü ile sonuçlanınca dağılan Asya hun devleti sonucu çıkmaza giren Türk beylikleri orta asyada yaşam mücadelesine başladılar. Orta asyanın ikliminin sert yaşam alanın kısıtlı ve Çin’in Basklılarından kurtulmak isteyen Türk beylikleri Balamir komutasında Karadeniz'in kuzeyinden batıya harekete geçti. Bu durum 375 Yılında kavimler göçünün başlamasına sebep oldu. Kavimler göçü başladığında günümüzde Moğolistan toprakları olan bölgeden hareketlenen Türk beylikleri ilerledikçe önlerine çıkan diğer beylikler göçe katıldı bir kısmı ise yerleşmek istediği noktada yol üzerinde yaşam kurdular Türklerin karadenizin batısından günümüz orta Avrupa'ya kadar gelmesiyle son bulmuştur. Kavimlerin hareketi sırasında batıda yaşayan diger milletler Gotlar, Saksonlar, Vandallar, Franklar Cermenler ise Avrupa'nın daha batısına  ( günümüzün karşılığı Fransa İspanya Almanya ve İngiltere ) sürüklenmeye başladı buda bu günlerden Avrupa’nın yeni Millet yapısını oluşturdu. Türk’ün olduğu yerde devlet olur. Balamir Avrupa'nın günümüz Macaristan civarında Avrupa hun devletini kurdu. Ve Avrupa üzerinde seferlere başladı. Avrupa halkı savaşçı bir kimliğe sahip olmadı için Avrupa hunlarına karşı askeri manada direnemeyen Avrupa milletleri kendilerini korumak için Skolastik ( papa ve kiliseye gösterilen ilgi ) düşünce yöneldiler. Kendi toprakları korumak için derebeyliği sistemlerini kurdular.  Avrupa'nın en büyük imparatorluğu olan Roma imparatorluğu Avrupa hun devletinin saldırıları ile ikiye bölündü.

Kavimler göçü sebep ve sonuçlarına bakıldığında dünya tarihi için çok büyük sayılacak yenilikler ve değişiklikler getirdiği için bir çağın kapanıp diğer çapın açılmasına sebep oldu.

Etiketler: #avrupahundevleti #skolastikdüşünce #roma