AVRUPA HUN DEVLETİ

AVRUPA HUN DEVLETİ

Çin Baskılarından kurtulmak ve yeni yerler keşfetmek için Kavimler göçünü başlatan Türk’ler karadenizin kuzeyinden Avrupa'ya kadar gelen Türk boyları burada Balamir liderliğinde Merkezi Budapeşte olan yeni bir devlet kurdular. Kurulan Avrupa Hun Devleti’nin ilk hükümdarı Balamir’dir. Balamir Avrupa'ya yerleştirdikten sonrada seferlerine devam etmiştir. Türk’ler savaşçı kimlikleri sayesinde girdiği savaşları kazanmakta zorlanmamaktadır. Alınan bu zaferler Avrupa halkında korku ve endişe uyandırmıştır. Bu endişe Avrupa halkında skolastik ( papa ve kiliseye gösterilen ilgi ) düşünce itmiştir. Bu olay ölüme yaklaşan birinin Allah’ı hatırlaması gibi korku Avrupa'nın halkına birlik olma  ve daha batıya kaçmaya yönetmiştir. Bugünkü millet ırkları Avrupa Hun Devleti’nin saldırılarıyla Batı Avrupa'ya sıkışan milletlerden oluşmuştur. Dini güce inanışın artmış olması Roma’daki papalığın elini güçlendirmiş oldu Avrupa halkı papalığa güven duydukça papalık Avrupa halkının desteği ile Avrupa hunlarına karşı tek bir güç konumuna geldi. Avrupa Hun Devleti’nin en parlak dönemini 434 ile 453 yılları arasında hükümdar olan Atilla ile yaşadı. Zaten tarih ve Avrupa hunları denilince akla gelen ilk isimdir Atilla Atilla Avrupa'da o kadar etkili olmuştur ki bir çok millet tarafından Ünvanlarla bilinmektedir. Atilla'nın bazı Ünvanları onun ne kadar büyük bir lider olduğunun göstergesidir. Atilla'nın Ünvanları: Tanrının Kırbacı ( kılıcı ) , Etzel, Savaş tanrısı Aresin kılıcına sahip Hükümdar, ve Cesur kavimlerin efendisi gibi ünvanlar kullanılmıştır. Atilla Tuna'yı aşarak balkanları işgal etti hedefi Doğu Roma’nın Başkenti Konstantinopolis olan Atilla yaptığı saldırılarda Konstantinopolis’i ele geçiremedi. Konstantinopolis’i alamasa bile Doğu Roma üzerinde yaptığı seferlerin büyük bölümünün başarılı oldu. Margus ve Anatolius antlaşmaları ile Bizans’ı vergiye bağladı.( Bizans’ı vergiye bağlayan ilk Türk devletidir. ) Bizans askerlerine karşı yapılan savaşlarda hunların kazanması hunları daha da cesaretlendirdi. Bundan sonra batıya yönelen Hunlar Galya ( günümüzde Fransa civarı ) Bölgesini işgal etti. Papalığın merkezi olan İtalya’yı ele geçirdi. Hristiyanlık için Kutsal olan bir yer olması ve papalığın ricaları ile Atilla Roma üzerine bir sefer düzenlemedi.

Atilla 453 yılında ani ölümüyle Avrupa hun devleti de çalkantılı dönemine girdi. Cermen lider Ardarik Hunlara karşı Cermen isyanını başlattı ve 454 yılında Nedao Muharebesinde Atilla'nın oğlu hükümdar İlek öldürüldü. Savaşta ölen hükümdardan sonra kardeşi Dengizik hunlara hükümdarlık yapsada Avrupa hun devleti artık dağılmıştı. Son hükümdar olarak bilinen Atilla’nın üçüncü oğlu İrnek kalanlarla birlikte Karadeniz ile tuna arasında bir noktaya hareket etmiş ve burada yaşamaya başlamıştır.  

 

Etiketler: #Atilla #Roma #Avrupahundevleti #Bizans #Margus #Anatolius #Ardarik