SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

NAZOFARENJİT, TONSİLİT, FARENJİT

   Solunum sistemi hastalıklarına bakıldığında genel olarak mevsim, yaşam koşulları ve mevcut sağlık problemleri bu hastalıkların oluşum sebepleri arasındadır. Aynı zamanda enfeksiyoz ajanlar: RSV, A grubu beta hemolitik streptokoklar, stafilokoklar sebep olabilmektedir. 3 aylıktan küçük bebekler solunum sistemi hastalıkları açısından risk altında değildir.3 aylıktan 6 aylığa doğru bu hastalıklar artış göstermektedir. Yine okul dönemi çocuklarında toplu alanda etkileşime bağlı olarak bu hastalıkların görülme sıklığı artış göstermektedir. Yetişkinlerde ise çevre ile etkileşim veya hijyen eksikliği bu hastalıkların oluşumuna sebep verebilmektedir. Bu hastalıklar vücut direncini düşürerek yorgunluk ve üşümeye neden olmaktadır. Kış ve bahar aylarında salgınlar çoğalmaktadır. Tanı testleri arasında kan gazı analizi, akciğer fonksiyon testleri, kültürler, pulse oksimetre yer almaktadır. Yaygın akut solunum değişiklikleri arasında nazofarenjit, tonsilit ve faranjiti gösterebiliriz.

Solunum sistemi hastalıkları arasında olan faranjit ve tonsillit çocukluk dönemi ve yetişkinlik döneminde sıklıkla görülmektedir. Çocuklarda görülen bu rahatsızlık yüzde seksen oranında okul devamsızlığına sebebiyet vermektedir. Bu hastalıkların oluşumu genellikle kış aylarında artış gösterir. 3 ay - 3 yaş arası çocukların bu hastalıklara yakalanma riski yüksektir. Damlacık yolu ile bulaşan bu hastalıklar burun tıkanıklığı, hapşırma, burun iltihabı, burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, ateş gibi belirtiler vermektedir. Bu hastalıklarda ateş ve lökosit sayısı normal sınırlar altındadır. Tedavisine bakıldığında virüsler neden olduğu için antibiyotik gerektirmez. Ateş yükseldiğinde ateşi düşürmek için Aspirin hariç ateş düşürücü ilaçlar verilmelidir. Tuzlu burun damlaları her 3 - 4 saatte bir kullanılabilmektedir.

Tonsilit ve Faranjit ise A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu hastalıklar arasındadır. Boğaz ağrısı, yutmada güçlük, ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma,ishal gibi belirtileri bulunmaktadır. Tonsillalar ve orofarenks kırmızı ve şiş görünümdedir. Bu hastalıkların tanısına boğazdan alınan kültür ile veya streptokok taraması yardımcı olmaktadır. Tedavisine baktığımızda hiperemi ve ödemli olan mukoz membranları rahatlatmak için ılık tuzlu gargara kullanılır. Ağrı ve ateşi düşürmek için ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar kullanılmalıdır. Eğer enfeksiyon bakteriyel ise penisilin türevi ilaçlar doktor kontrolü altında kullanılmaktadır. Eğer bu hastalıklar sürekli olarak tekrar ediyorsa tonsillaların cerrahi olarak alınması da tedavi yöntemleri arasındadır.

Solunum sistemi hastalıklarının önlenmesinde genetik danışmanlık ve rehberlik, aşılama, enfeksiyon kontrol uygulamaları, pasif içicilik ve hava kirliliği gibi çevresel zararların kontrolü yer almaktadır. Gebelik döneminde annenin sigara içmesi bu hastalıkların artış göstermesine sebebiyet vermektedir. Havadaki polen , alerjenler hastalıkları tetikler, bu ortamlardan kaçınılmalıdır. Aşılama çocukların korunmasında önemli bir faktördür. Düzenli el yıkama enfeksiyon önlemede birinci yoldur. Hapşırıldığında ağız ve burnu kapatma , yemek malzemeleri ve havluların paylaşılmaması öğretilmelidir. Kalıtsal hastalık varsa genetik danışmanlık sağlanmalıdır.

Etiketler: #solunumyolu #hastalık #sağlık #faranjiti